Profil Datu

Profil Datu


PENERIMA ANUGERAH GELAR KEAGUNGAN DARI KESULTANAN BANJAR

 

 

TUAN GURU BESAR

1. TUAN GURU BESAR KH.Muhammad Djazouly Seman
2. TUAN GURU BESAR H. Nawawi

 

 

DATU MANGKU ADAT

1. DATU MANGKU ADAT H.M. Suriansyah Ideham
2. DATU MANGKU ADAT H.Adjim Ariyadi
3. DATU MANGKU ADAT H.M. Syamsiar Seman
4. DATU MANGKU ADAT H. Syarifuddin R
5. DATU MANGKU ADAT Drs. Kasim Abdurrahman
6. DATU MANGKU ADAT Yoerliani Djohansyah

 

 

DATU NIAGA NEGERI

1. DATU NIAGA NEGERI H.Sulaiman HB.
2. DATU NIAGA NEGERI Dr. Harun Nurrasyid, MT, MM
3. DATU NIAGA NEGERI H  Joinerri Kahar Rajo Nan Putiah

 

DATU SETIA NEGARA UTAMA

1. DATU SETIA NEGARA UTAMA Taufiq Effendi, MBA

 

 

DATU SETIA NEGERI UTAMA

1. DATU SETIA NEGERI UTAMA H. Muhammad Said

 

 

DATU SETIA NEGERI

1. DATU SETIA NEGERI H.Ahmad Makkie
2. DATU SETIA NEGERI H.Baderani
3. DATU SETIA NEGERI Ir. H. Mahyudin

 

 

DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA

1. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA H. Ideham Zarkasyi
2. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA H.Hadin Muhjad
3. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA H.M. Kustan Baseri
4. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Jantera Kawi
5. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Taufik Arbain
6. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Kamrani Buseri
7. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA DR. Abdurrahman SH,MA
8. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Prof MP Lambut
9.  DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Prof. DR. Helius Sjamsuddin, MA
10. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Gazali Usman
11. DATU CENDIKIA HIKMADIRAJA Prof. DR. Akhmad Fauzi Aseri, MA

 

 

DATU ASTANAPRANA HIKMADIRAJA

1.  DATU ASTANAPRANA HIKMADIRAJA AW Sarbaini
2. DATU ASTANAPRANA HIKMADIRAJA H. Anang Ardiansyah

 

 

DATU JAYANEGERI UTAMA

1. DATU JAYA NEGERI UTAMA H. Muhammad Rusli, S,AP, MM.
2. DATU JAYA NEGERI UTAMA Ir. H. Ahmadi Noor Supit

 

 

DATU MANGKU NEGERI UTAMA

1. DATU MANGKU NEGERI UTAMA Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si

 

DATU MANGKU NEGERI

1. DATU MANGKU NEGERI Ir. Tarmizi Abdul Karim, M.Sc
2. DATU MANGKU NEGERI Dr. Ir. Rahmadi Kurdi, M.Si

 

DATU MANGKU CARAKA HIKMADIRAJA

1. DATU MANGKU CARAKA HIKMADIRAJA Ir. H. Nasrunsyah, MP

 

DATU NATAWARGA LAKSANA UTAMA

1. DATU NATAWARGA LAKSANA UTAMA Haji Ahmad Murad
2. DATU NATAWARGA LAKSANA UTAMA Mohd Arif Iskandar Zulkarnain Al Saufi

 

 

DATU NATAWARGA LAKSANA

1. DATU NATAWARGA LAKSANA Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
2. DATU NATAWARGA LAKSANA Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
3. DATU NATAWARGA LAKSANA H. M. Hatta Arifin, SE
4. DATU NATAWARGA LAKSANA Drs. H. Buchari, MBA
5. DATU NATAWARGA LAKSANA Salamat

 

 

DATU JAYAWARGA LAKSANA

1. DATU JAYAWARGA LAKSANA  DR. H. Indra Muchlis Adnan, SH, MH, MM
2. DATU JAYAWARGA LAKSANA H. Syaharie Ja’ang, SH, M.Si
3. DATU JAYAWARGA LAKSANA Ir. H. Muhammad Mawardi, MM

 

 

EMPU SARADIPA HIKMADIRAJA

1. EMPU SARADIPA HIKMADIRAJA Muhammad Amin
2. EMPU SARADIPA HIKMADIRAJA Muhammad Asriansyah